Hållbarhetspolicy

Vårt hållbarhetsarbete utgår från våra tre ledord, Prestigelöshet, Öppenhet och Omtanke, vilka är centrala i det dagliga arbetet och definierar det förhållningssätt som vi har såväl internt som externt.

Vi ska säkerställa att:

  • vi fortsätter att utveckla medarbetarnas kompetens inom området för långsiktig ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och att vi har aktuell kunskap och följer gällande lagstiftning inom området.
  • vi i våra uppdrag strävar efter att tillsammans med våra kunder hitta alternativ med bästa möjliga lösning för de ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsfrågorna.
  • vi skapar förutsättningar för att attrahera, behålla och utveckla medarbetare, genom ett aktivt arbete med god hälsa, jämställdhet, mångfald och kompetensutveckling.
  • vi arbetar systematiskt med att hitta bästa lösningarna för att optimera den miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan som är en direkt följd av vår egen verksamhet.