Kvalitetspolicy

Arkitekterna Krook & Tjäder skall säkerställa att:

  • vi finner rätt kvalitet och högsta kundnytta för varje arkitektuppdrag.
  • vi har kunskap om och följer gällande lagstiftning, myndighetskrav samt normer och standarder.
  • medarbetares kompetens, ledarskap och affärsmannaskap utvecklas.
  • lednings- och arbetsprocesser är strukturerade, stödjande samt under ständig utveckling.
  • vi kontinuerligt utvärderar och förbättrar verksamhetens mål och verksamhetssystemets funktion.
  • vi skapar goda miljöer och hållbar arkitektur med omsorg om gestaltningen.
  • våra kontor är välkomnande, för såväl medarbetare som besökare, och att våra samarbeten präglas av prestigelöshet, öppenhet och omtanke.