Brandskyddskonsulter

Gällande Brandskyddsfrågor och byggnadstekniskt brandskydd samarbetar Arkitekterna Krook & Tjäder med Bengt Dahlgren och FSD. Utöver arbete med brandskyddsdokumentation för olika projekt har de en kontinuerlig rådgivande funktion i olika skeden för effektiva och säkra lösningar.

Vi samarbetare även med bland andra Brandskyddslaget och COWI.