Miljö- och energifrågor

Arkitekterna Krook & Tjäder har sedan en tid tillbaka ett samarbete på projektbasis inom området för miljö och energi med Bengt Dahlgren AB. Genom samarbetet får vi och våra kunder på ett enkelt sätt tillgång till spetskompetens inom området.

Detta möjliggör att redan i ett tidigt skede göra rationella och underbyggda vägval som har i projektets hela livscykel.

För mer information om Bengt Dahlgren AB, besök bengtdahlgren.se