Samarbetspartners

För att på ett så optimalt sätt utveckla och säkerställa kvalitet inom olika specialistområden har Arkitekterna Krook & Tjäder valt att arbeta med konsultföretag. Dessa företag är helt fristående och oberoende konsultföretag för att säkerställa ett fritt och obundet samarbete. Vi ser det som en fördel att ha ett ständigt pågående, eller återkommande samarbete med olika kompletterande kompetenser.

Dessa samarbeten är skapade så att varken Arkitekterna Krook & Tjäder, eller våra samarbetspartners, är låsta av till varandra, utan är naturligtvis flexibla för andra konstellationer och projektgrupper.